SIPOC en procesverbetering

Een SIPOC is een procesmap of een schematische weergave van een bedrijfsproces. Het geeft een high level overzicht. De methode is vrij eenvoudig en laat toe om zeer snel een goed inzicht te krijgen in het proces.

Toepassing

De tool kan gebruikt worden bij het verbeteren van een proces om:

 • bij de start van de verbetering een duidelijk overzicht van de scope te krijgen
 • te bepalen welke stakeholders betrokken zijn bij het proces én dus ook betrokken moeten worden bij de verbetering
 • de algemene kennis van het betrokken team over het proces te vergroten
 • het werkelijke procesverloop te verduidelijken
 • het projectteam het proces op dezelfde manier te laten bekijken
 • tijdens de duur van een project éénduidig te communiceren aan personen binnen én buiten het projectteam
Een voorbeeld van een SIPOC

Elementen

 • Supplier (leverancier): een individu, een afdeling of een organisatie die een input geeft aan het proces
 • Input: materialen, informatie of resources die nodig zijn om het proces uit te voeren
 • Process: een reeks van opeenvolgende stappen of activiteiten die de inputs omzet naar outputs
 • Output: de uitkomsten (product of dienst) van het proces
 • Customer (klant): een individu, een afdeling of een organisatie die de output van het proces ontvangt

Werkwijze

Het opstellen van een SIPOC is een groepsoefening. Het projectteam gaat als volgt te werk:

STAP 1. Bepaal het startpunt en het eindpunt van het proces

 • Wat is de scope van de SIPOC?
 • Welke is de eerste activiteit?
 • Welke is de laatste activiteit?

STAP 2. Identificeer de processtappen of activiteiten tussen startpunt en eindpunt

 • Blijf high level, ga niet te veel in detail!
 • Beperk je dan ook tot 5 tot 8 stappen.

STAP 3. Bepaal de outputs van het proces

 • Welke producten worden gemaakt?
 • Welke diensten worden verleend?
 • Welke informatie komt er vrij?

STAP 4. Leg de klanten vast

 • Wie neemt de producten af?
 • Wie maakt gebruik van de diensten of van de informatie?

STAP 5. Bepaal de inputs van het proces

 • Welke materialen worden er gebruikt?
 • Welke informatie is er nodig?
 • Welke resources worden er ingezet?

STAP 6. Leg de leveranciers vast

 • Wie levert de materialen of de informatie?
 • Wie levert de overige resources?

< Vorige

Lean in het heel kort

Volgende >

Meetsysteemanalyse

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Contacteer ons!

E-book Lean Leader in 7 stappen!

Download het e-book!