Wat betekent Scrum precies?

Als manager of ondernemer zal je de term ‘(agile) Scrum’ vast al wel gehoord hebben. Maar frons jij nu ook het voorhoofd en denk je dat dit het nieuwe buzz-woord is? Dan heb je het mis. Maar wat is het dan wel?

Scrum is een handige projectmanagementtechniek die tot de Agile managementfilosofie behoort en die vooral in softwareontwikkeling wordt gebruikt, maar ook steeds meer zijn weg vindt in andere sectoren. Zowel grote corporate bedrijven als kleine start-ups maken er gebruik van. En dit in allerlei branches.

Daarom leg ik je in dit artikel precies uit wat Scrum is.

Scrum in het kort

Agile Scrum biedt een kader aan zelforganiserende teams om projecten op effectieve en efficiënte wijze uit te voeren. In korte sprints van één tot vier weken levert een Scrumteam telkens een afgerond onderdeel op van een product of project. Na enkele sprints is het project of product klaar. Door de betrokkenheid van de product owner weet je ook vrij zeker dat de klant tevreden is met het eindproduct of resultaat.

Hoe zit een Scrumteam eruit?

De drie basiskenmerken van het agile team dat ‘Scrumt’ zijn deze:

 1. Het is een autonoom team
 2. dat multifunctioneel inzetbaar is
 3. en waarbij er veel interactie is tussen de teamleden.

Het team bestaat uit specialisten met diverse achtergronden die samen streven naar het gewenste eindresultaat.

Drie rollen in het Scrumteam

Binnen het Scrum-team voert een lid één van onderstaande drie rollen uit:

 1. Product owner
 2. Scrum master
 3. Lid van het Ontwikkelteam

De product owner houdt contact met interne en externe stakeholders. Op basis van deze gesprekken bepaalt de product owner wat het ontwikkelteam als volgende moet oppakken.

Het ontwikkelteam hoort van de product owner welke onderdelen van een project de hoogste prioriteit hebben en dus zo snel mogelijk opgeleverd moeten worden. Het ontwikkelteam is een zelf organiserend team. Dit wil zeggen dat de leden zélf bepalen hoe zij die onderdelen gaan opleveren.

De Scrum master zorgt ervoor dat het ontwikkelteam zo optimaal mogelijk presteert. Dat doet de Scrum master op verschillende manieren:

 • opleidingen voorzien of geven
 • het proces te faciliteren
 • het team te coachen

4 scrummeetings zorgen voor veel interactie

Bij Scrum is er veel interactie, maar geen overbodige interactie. Dit komt omdat er maar 4 meetings zijn die elk een héél concreet doel hebben, namelijk:

 1. Sprint planning
 2. Daily Scrum
 3. Sprint review
 4. Sprint retrospective

In een sprint planning bepaalt het Scrum team een concreet doel. De ontwikkelaars zullen daarbij een plan maken om dat doel te bereiken. Een sprint duurt minimaal één week en in de meeste gevallen maximaal één maand.

In de daily Scrum wordt in ongeveer een kwartier tijd een plan voor de rest van de dag gemaakt. Daarbij wordt steeds bekeken of het team nog op koers ligt om het sprintdoel te halen.

In de sprint review presenteert het ontwikkelteam het resultaat aan de stakeholders. Op deze manier wordt feedback verzameld op het geleverde werk.

In de sprint retrospective evolueert het Scrum team de onderlinge samenwerking los van de inhoud. Het team formuleert enkele verbeterpunten voor de volgende sprint.

2 lijsten om alle activiteiten bij te houden

Het Scrum team maakt gebruikt van 2 lijsten:

 1. De product backlog
 2. De sprint backlog

Wat is de product backlog?

De product backlog is een lijst met alles waaraan een product of project op het einde moet voldoen. Je kan de product backlog dus zien als een verzameling van alles wat opgeleverd moet worden binnen één afgebakend project.

Deze lijst wordt gevoed door de product owner. Items op de product backlog worden doorgaans user stories genoemd. Het zijn immers de wensen van stakeholders, die de product owner verzameld heeft.

Wat is de sprint backlog?

De sprint backlog is een lijst met taken die in de huidige sprint afgehandeld worden. Het ontwikkelteam selecteert één of enkele user stories en splitst deze verder op in kleinere taken. Deze kleinere taken verschuiven tijdens de sprint voortdurend tussen drie categorieën:

 1. To do
 2. Bezig
 3. Gedaan

Wanneer is ‘Scrummen’ interessant?

Ik scrum, jij scrumt, wij scrummen… Maar wanneer is ‘Scrummen’ nu werkelijk interessant? De Scrum methode is ideaal wanneer de klant nog geen concrete invulling heeft van hoe bepaalde taken aangepakt moeten worden. Het is ook een goede methode in transitieperiodes, want dan ondergaat een proces veel veranderingen en weet je doorgaans nog niet tot wat dit leidt.

Bovendien biedt Scrum heel wat voordelen. En dit zowel voor het team, de klant als de organisatie.

3 voordelen van Scrum voor teams

 1. Er is véél autonomie, waardoor de inbreng van de teamleden groot is. Dit bevordert de motivatie van het team. Zeg nu zelf: bijna niemand vindt het leuk dat iemand anders bepaalt wat je moet doen en vooral hoe je dat moet doen.
 2. Scrum respecteert de sterkte van het individu in teamverband. Hierdoor ontstaat er een sterk teamgevoel en hebben de teamleden doorgaans veel respect voor de expertises van anderen.
 3. Scrum is makkelijk te begrijpen. Deze methode is geen rocket science. Je kan deze methode makkelijk leren.

3 voordelen van Scrum voor klanten

 1. De klant is tevreden, want aan al zijn wensen wordt voldaan. Ook voelt de klant zich betrokken, omdat er al in een vroeg stadium om feedback gevraagd wordt.
 2. De klant hoeft minder lang te wachten, want het doel van Scrum is om zo snel mogelijk tot een kwalitatief eindresultaat te komen.
 3. Door de relatie tussen klant en product owner kunnen de verwachtingen beter gemanaged worden. Door goed gebruik te maken van de product backlog weet een Scrum team steeds welke deelaspecten prioriteit hebben.

3 voordelen van Scrum voor organisaties

 1. Laag risico dat de klant ontevreden is, omdat deze ook in vroege stadiums betrokken wordt.
 2. Het bedrijf genereert vroeg inkomsten, want de klant betaalt al voor vroege afwerkingsfases van het project/product.
 3. Transparantie van het project zorgt voor betrokkenheid, effectiviteit en efficiëntie.

< Vorige

Gemba Walk of rondgang op de werkvloer

Volgende >

Mindfulness

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Contacteer ons!

E-book Lean Leader in 7 stappen!

Download het e-book!