Dominic Rossi, over ‘Feedback Geven en Krijgen’

Beluister hier de podcast “De Werkvloer” met Dominic Rossi, schrijver van het boek “Feedback Geven en Krijgen” en zaakvoerder van het bedrijf Corodo.

Podcast De Werkvloer – Dominic Rossi

Over Dominic…

Dominic Rossi is coach in hart en nieren. Hij is gestart als basketbalcoach. Op dit moment begeleidt hij via zijn onderneming (Corodo) individuele sporters, maar ook ondernemers en bedrijven.

Een team kan pas succesvol zijn als de individuele leden het beste van zichzelf geven en zo elkaar positief uitdagen. Dominic gelooft heel erg in individuele coaching om mensen vooral mentaal sterker te maken. Topperformers stellen zich kwetsbaar op, en vragen voortdurend feedback. Daar ligt hun grote kracht.

Coachen uit het hart betekent dat je er samen voor gaat. De coachee moet de volledige ondersteuning voelen van zijn coach.

Dominic Rossi, schrijver van ‘Feedback Geven en Krijgen’
Feedback Geven en Krijgen

Dominic schreef het boek Feedback Geven en Krijgen. Het boek bundelt de inzichten van vele jaren werken met topatleten en vertaalt ze naar bruikbare tips die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk. Het toont hoe je je eigen perspectief loslaat en je helemaal inleeft in het perspectief van het teamlid. Aan de hand van de vele oefeningen leer je coachen vanuit het hart. In dit boek vind je geen theoretische modellen, maar echte verhalen van echte mensen.

Over het boek “Feedback Geven en Krijgen”…

Coachen is het individueel (of in team) begeleiden van teamleden. Het beter maken van individuen. Het versterken van het team.

Een vruchtbare coachingcontext

De comfortzone is een omgeving waarin jij en je teamleden je goed voelen. Waar jullie ook alles kennen. En waar nauwelijks nog uitdagingen zijn. Een vruchtbare coachingscontext zal ervoor zorgen dat je een teamlid makkelijker kan coachen. Het teamlid zal makkelijker de rand van de comfortzone opzoeken. En deze willen doorbreken. Buiten de comfortzone (= de leerzone), ligt immers onbekend terrein. Het ideale terrein voor progressie, leren en groeien.

Je kan op de volgende manieren die vruchtbare coachingscontext bereiken:

 • Om goed te kunnen coachen is het belangrijk dat teamleden zich veilig voelen bij elkaar. Die veilige omgeving heet ook wel psychologische veiligheid. In zo’n omgeving durf je risico’s te nemen en je kwetsbaar op te stellen.
 • Onderling vertrouwen binnen de ploeg of het team is onontbeerlijk. Je kan dit vertrouwen verbeteren door teamleden zicht te geven op elkaars persoonlijk leven (en niet louter hun professionele leven). Door elkaar beter te leren kennen, zal je ook in staat zijn om complexe problemen op te lossen.
 • De samenstelling van het team beïnvloedt de mate en de manier waarop je die veiligheid kan bouwen en bewaken. Kies daarom profielen die complementair zijn. Die elkaar versterken.
 • Luister naar je teamleden, zodat je hen beter leert begrijpen en aanvoelen. Luisteren is het hebben van oprechte interesse. In wie hij of zij is, in wat hij of zij doet. Of waar hij of zij van droomt.

Jij en je teamleden kunnen werken aan persoonlijke groei door je te focussen. Door je aandacht bewust te richten naar die dingen waarop je zelf invloed hebt.

Het ideale teamlid staat open voor feedback. Hij wil bijleren doordat hij zelf voortdurend vraagt naar feedback. Hij heeft honger naar advies. Je zal zien dat positieve feedback geven veel doelmatiger is dan het voortdurend wijzen op tekortkomingen.

De fundamenten van coachen vanuit het hart

Coachen is meer dan het louter geven van positieve en constructieve feedback.

Zelfreflectie en zelfbewustzijn

Zelfreflectie en zelfbewustzijn zijn de fundamenten om écht te coachen:

 • Nadenken over je identiteit wordt ook wel zelfreflectie genoemd. Wie wil je zijn? Wat zijn daarbij de waarden die je wil nastreven?
 • Zelfreflectie is op zoek gaan naar flow. Flow is het signaal dat jij in de kern van je talenten zit. Dat je iets doet wat je goed kan en waar je fier op bent. Flow ervaar je als je die dingen doet die helemaal overeenkomen met wie je bent.
 • Een sterk zelfbewustzijn betekent dat je weet wat je identiteit is. Wat je waarden zijn. Wie je bent als mens, en ook wie je niet bent. Waar jou kracht ligt.
 • Sturende waarden bepalen welk gedrag jij waardevol vindt. Die waarden inspireren hetgeen je doet, wat je zegt en waarvoor je staat. Je integriteit is dan weer de mate waarin je trouw bent en blijft aan die waarden.

Hefbomen

Om een teamlid goed te coachen moet je zijn of haar hefbomen leren kennen:

 • Door proactief te denken ben je in staat de juiste taken te kiezen. Taken die uiteindelijk resulteren in de gewenste doelstellingen. Je kan je aandacht focussen op die taken waar je zelf invloed op hebt. Zo word je heel bewust zelf verantwoordelijk voor de gevolgen.
 • Je zelfvertrouwen versterk je door trouw te zijn aan kleine en grote afspraken met jezelf. Zoals: stiptheid, aandacht voor voeding, respectvol zijn in de omvang, … . Je krijgt rust en vertrouwen als je vaste rituelen en routines inbouwt.
 • Je bakent grenzen af voor jezelf en je team, zodat je niet opgebrand geraakt.

Om iemand te kunnen coachen moet je echt onder zijn of haar huid durven duiken. Wat drijft de coachee? Wie is hij eigenlijk? Wat zijn zijn drijfveren en zijn angsten? Zonder die kennis, is actief coachen heel erg moeilijk.

Coachen in actie

Hoe ziet coachen in de praktijk er nu eigenlijk uit? De volgende basisregels helpen je als coach om je team of je teamleden progressie te laten maken:

 • Als je iemand wil helpen om te groeien, is het belangrijk om zijn gedrag te bevestigen. Het geven van complimentjes is niet genoeg. Met een ondersteunende, bevestigende, authentieke boodschap lukt het je beter om de gewenste verandering te bereiken.
 • Wil je dat je team succesvol is, dan zal je elk teamlid moeten betrekken om zich gezien en gewaardeerd te voelen. Het is je taak als coach om iedereen vanuit zijn sterktes en waarden te betrekken bij het hoger doel van de organisatie. Als de teamleden duidelijk zicht hebben op hun individueel aandeel om de ruimere missie of doelstellingen te bereiken, dan voelen de teamleden zich sneller persoonlijk betrokken.
 • Je zal een vertrouwensband met je teamleden en team moeten opbouwen. Vertrouwen is een vorm van liefhebben. Liefhebben is een vorm van doorgedreven interesse.
 • Falen hoort bij de job. In een veilige omgeving mag iedereen fouten maken. Je stimuleert je team om over hun fouten te spreken en uit hun fouten te leren.
 • Als goede coach doe je ook aan zelfzorg, zodat je zelf ook gesteund en gegidst wordt. Zodat jezelf niet opgebrand geraakt, af en toe een spiegel voorgeschoteld krijgt en terug met je eigen voetjes op de grond gezet wordt.

In de podcast vertelt Dominic over:

 • zijn job als individuele sportcoach;
 • hoe hij als jonge gast in het basketten is gerold en hoe hij zich hij hierin kon ontplooien;
 • hoe hij op school hard moest werken om iets te bereiken;
 • dat hij op jonge leeftijd al assistent werd bij de banketploeg van Bree in eerste nationale;
 • waarom hij uiteindelijk toch koos om individueel te gaan coachen;
 • waar hij als trainer in gelooft, of waarvoor hij staat;
 • Ann Wauters als topperformer;
 • dat je op zoek moet gaan naar je eigen identiteit;
 • de waarden die voor hem belangrijk zijn: liefde, intensiteit en ;
 • dat iedereen coach-baar kan zijn, ook al vraagt dat soms tijd;
 • hoe een coaching er praktisch uitziet;
 • dat feedback geven niet zo makkelijk is;
 • coachen uit het hart;
 • positieve feedback niet hetzelfde is als complimentjes geven;
 • de juiste coachings-context;
 • het focussen op die dingen waar je zelf invloed op hebt;
 • hoe wederzijds respect de wereld kan redden;
 • zijn job als coach en hoe hij daar zelf door bijleert;
 • zijn eigen ambities;
 • de routines om zelf effectief te zijn.

Referenties:

 • de website van Corodo, het bedrijf van Dominic, vind je hier;
 • het boek ‘Emotionele Intelligentie’ van Daniel Goleman, vind je hier;
 • het boek ‘Feedback Geven en Krijgen’ vind je hier.

Beluister de podcast via YouTube:


< Vorige

De rotte appel van het team

Volgende >

17 voordelen van standaard werk in 2022

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Contacteer ons!

E-book Lean Leader in 7 stappen!

Download het e-book!