Waarom een Balanced Scorecard?

De Balanced Scorecard biedt een overzichtelijk dashboard waarmee je je organisatie naar toekomstig succes kan leiden.

Waarom was er nood aan verandering?

Vroeger keken leidinggevenden (op regelmatige basis) hoofdzakelijk naar de financiële resultaten van het bedrijf: omzet, winst, marge, ROI, …

Echter, dit terugkijken naar resultaten uit het verleden bleek onvoldoende om ook in de toekomst competitief het hoofd te kunnen bieden aan de veranderende markten.

Hiervoor moesten ze ook andere parameters bewaken. Enkel zo konden ze de toekomst van het bedrijf verzekeren door continue verbeteringen en innovaties . Op basis van deze bekommernissen werd in 1992 door Robert Kaplan en David Norton, samen met een selecte groep ondernemers, de “Balanced Scorecard” ontwikkeld.

Wat is een “Balanced Scorecard”?

Een Balanced Scorecard (BSC) geeft je alle informatie nodig om je bedrijf succesvol te maken. Hiervoor bewaakt de BSC de performantiecriteria van een bedrijf vanuit 4 perspectieven:

  • Het financiële perspectief – Hoe kijken de aandeelhouders naar ons?
  • Het klantenperspectief – Hoe zien klanten ons?
  • Het interne perspectief – Waarin moeten we excellent zijn?
  • Het perspectief van innovatie en kennis – Kunnen we blijven verbeteren en waarde opbouwen?

Voor elk van deze perspectieven formuleer je een zeer beperkt aantal (meetbare) doelstellingen. En natuurlijk zorg je ervoor dat deze in lijn liggen met de visie en de strategie van de organisatie.

Vervolgens “scoor” je de resultaten van deze doelstellingen. En daar waar het onvoldoende blijk, moet je de nodige actie ondernemen.

Het is evident dat de hele organisatie de BSC onderschrijft en uitdraagt. Elkeen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Elkeen draagt bij tot het realiseren van de doelstellingen.

Waarom is dit een “balanced” scorecard?

Dit spreekt voor zich. De BSC bewaakt de balans tussen:

  • Korte- en langetermijn objectieven
  • Financiële en niet-financiële gegevens
  • Verleden en toekomst (lagging en leading indicators)
  • Interne en externe performance perspectieven

Welke voordelen biedt een Balanced Scorecard?

Aan de hand van de BSC kan je gerichte actieplannen opstellen. Hiermee kunnen de nodige verbeteringen en aanpassingen gebeuren om tekortkomingen in de verschillende domeinen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan een adequaat trainingsplan om de kennis op peil te brengen en te houden.

En omdat iedereen op de hoogte is van de doelstellingen en éénzelfde taal gebruikt, verbetert de communicatie zowel intern als extern.

Dit leidt uiteindelijk tot een betere bedrijfsvoering en garanties voor een succesvolle toekomst.


< Vorige

Delegeren

Volgende >

Het evaluatiegesprek in 2023

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Contacteer ons!

E-book Lean Leader in 7 stappen!

Download het e-book!